Інформує Шаргородське РУЮ

Шановні Шаргородці!

11 грудня Президентом України підписано, а 12 грудня 2015 року опубліковано Закон України від 26.11.2015 р. №834-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Закон спрямований на спрощення вказаної процедури та врегулювання процедурних питань, пов'язаних з передачею повноважень органам місцевого самоврядування. Зокрема, Законом передбачено такі зміни:

- розширено суб'єктний склад осіб, які наділені повноваженням проводити державну реєстрацію прав, зокрема це: суб’єкти державної реєстрації прав: виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, акредитовані суб’єкти, державні реєстратори прав на нерухоме майно, де згідно даного Закону державним реєстратором є: громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановлений Міністерством юстиції України, та пербуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав, нотаріус, державний виконавець – у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону;

- державна реєстрація права власності й інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах АР Крим, області, міст Києва та Севастополя, окрім державної реєстрації права власності й інших речових прав, що проводиться нотаріусами незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

- із дня набрання чинності цим Законом нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та можуть здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна.

- вводиться адміністративна відповідальність за порушення строків державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- інформація, наявна в Державному реєстрі прав, буде відкритою як за об’єктом, так і за суб’єктом;

- документи, що видаються за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, заявник може отримувати як в електронному, так і в паперовому вигляді. При цьому документи, отриманні в електронній і паперовій формі, матимуть однакову юридичну силу;

-рішення, дії чи бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Крім того, з 1 січня 2016 року змінюється розмір плати за проведення державної реєстрації прав та внесення змін до записів Державного реєстру прав, так за державну реєстрацію прав буде справлятися адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 5 днів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;

за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк- 14 днів , - 1 мінімальна заробітна плата;

2) за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк 7 робочих днів - 5 мінімальних заробітних плат;

за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 10 мінімальних заробітних плат;

3) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата;

за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 мінімальні заробітні плати;

за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 5 мінімальних заробітних плат;

4) за державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, у строки, визначені цією статтею, - 50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності;

5) за державну реєстрацію обтяжень у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;

за державну реєстрацію обтяжень протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;

6) за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, - 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.

За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі. У разі відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень адміністративний збір не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

Розмір плати за надання інформації з Державного реєстру прав та порядок її використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, Національний банк України, органи Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції звільняються від плати за надання інформації з Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

 

Інформацію підготовлено:

Нотаріусами Шаргородського районного

Нотаріального округу:

Вихрущ М.В.

Цимбалюк І.М.

Масилюк Р.М.

Хлапонін О.О.

в.о. начальника РУЮ Залокоцька В.Д.

 

Реалізація пілотного проекту у сферідержавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо попередньої подачі заяв.

Розробником проекту наказу "Про реалізаціюпілотного проекту у сферідержавноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно та їхобтяженьщодопопередньоїподачізаяв" був Департамент цивільного, фінансовогозаконодавства та законодавства з питаньземельнихвідносин. МіністерствоюстиціїУкраїни наказом від 07 липня 2015 року № 1159/5 "Про реалізаціюпілотного проекту у сферідержавноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно та їхобтяженьщодопопередньоїподачізаяв" , зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни 07 липня 2015 року за №794/27239, (далі – Наказ) запровадило в Україніпілотний проект у сферідержавноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно та їхобтяженьщодопопередньоїподачізаяв.Попереднійрозглядзаяв у сферідержавноїреєстрації прав є новелою у законодавстві, щорегулює сферу державноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень. Відтепер, особа, яка прийняладокументи, буде зобов'язананадатиофіційнийвисновокзаявникущодоїхкомплектності та правильності. Наказ набираєчинності з 21 липня 2015 року та діятиме на територіїОдеської та Київської областей. Метою вказаногопілотного проекту є зменшеннякількостівідмов у державнійреєстраціїречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень, а такожзручністьотриманнязаявникамипослуг у відповіднійсфері. Адже, для МіністерстваюстиціїУкраїни на першійпозиціїзавжди стоять інтереси та зручністьспоживачівреєстраційнихпослуг.  Суб'єктивнопілотний проект направлений в першу чергу на осіб, якіподають заяви у сферідержавноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно у великійкількості: це особи, основним видом діяльностіяких є вирощування та переробкасільськогосподарськоїпродукції, а також особи, визначені пунктами 49, 50 Порядку державноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 17 жовтня 2013 року № 868.

Так, пункти 49 і 50 Порядку державноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно та їхобтяженьупорядковуютьпитаннядержавноїреєстрації права власності на новостворені та реконструйованіоб'єктинерухомого майна, а отженадають право скористатисяперевагамипілотного проекту замовникубудівництва, члену житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чиіншого кооперативу, особі, яка залучала коштифізичнихчиюридичнихосіб у будівництвооб'єкта. Подаватися на попереднійрозглядвищевказанимисуб'єктами заяви будуть за допомогоюпрограмногозабезпечення, сумісного з програмнимзабезпеченням Державного реєструречових прав на нерухомемайно. Переліченівище особи мають право отримати доступ до такого програмногозабезпечення, уклавшидоговір з державнимпідприємством "Національніінформаційнісистеми". Поданнязаяв на попереднійрозглядздійснюватиметься за допомогоюелектронного цифрового підпису, не виходячи з дому чиофісу. Також абзац третій пункту 2 Наказу передбачаєможливістьподаннязаяв у сферідержавноїреєстраціїречових прав на нерухомемайно та їхобтяженьбезпосередньо особам, яківідповідно до абзацу четвертого частинипершоїстатті 9 Закону України "Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень" наділеніповноваженнями державного реєстратора з видачі та прийомудокументів: ценотаріуси, посадові особи органівмісцевогосамоврядування та центрівнаданняадміністративнихпослуг.

Попереднійрозглядзаявздійснюватиметься органом державноїреєстрації прав, якийзгідноіззаконодавствомнаділенийповноваженнямипроводитидержавнуреєстрацію прав на відповіднийоб'єктнерухомого майна, або особами, яківідповідно до абзацу четвертого частинипершоїстатті 9 Закону України "Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та їхобтяжень" наділеніповноваженнями державного реєстратора з видачі та прийомудокументів, у разі, якщоостанніздійснилиприйомтакої заяви. Плати за попереднійрозглядзаявзаконодавством не передбачено. Проаналізувавшизаяву та подані разом з нею документипротягом 6 робочихднів особа, яка здійснилапопереднійрозгляд заяви, повідомитьзаявника про результати такого розглядудокументів, а також про дату і час звернення до неї з оригіналамидокументів, необхідних для державноїреєстраціїречових прав, та їхкопіями, засвідченими в установленому порядку."

 

 

Особливостіпроведеннядержавноїреєстраціїактівцивільного стану за заявамигромадянУкраїни, якіпроживають на тимчасовоокупованійтериторії.

 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон) визначено статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлено особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.Відповідно до статті 5 Закону Україна вживає всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, усім громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території. На виконання вказаних положень Закону Міністерством юстиції України наказом № 919/5 від 12.06.2014 затверджено зміни до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні та Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, якими врегульовано питання державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за заявами громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з тимчасово окупованої території України. Так, у зв’язку з неможливістю виконувати повноваження відділами державної реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території (на вибір громадян).За заявами громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх фактичного проживання, перебування (пункт 3 розділу І Правил державної реєстрації).У разі необхідності внесення змін до актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території України, цей запис попередньо поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано відповідну заяву громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території України; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за фактичним місцем проживання, перебування громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.За заявами іноземців, осіб без громадянства, громадян України, які проживають за кордоном, такий актовий запис цивільного стану поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у місті Києві (п. 2.28 Правил внесення змін).У разі якщо неможливо витребувати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв’язку зі зберіганням актових записів цивільного стану на тимчасово окупованій території України, актовий запис цивільного стану поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано відповідну заяву громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території України; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за фактичним місцем проживання, перебування громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України; у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.За заявами іноземців, осіб без громадянства, громадян України, які проживають за кордоном, такий актовий запис цивільного стану поновлюється у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у місті Києві (п. 3.13 Правил внесення змін).У разі якщо неможливо витребувати підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперових носіїв актових записів цивільного стану або копії актових записів цивільного стану у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, державна реєстрація актів цивільного стану підтверджується відповідними свідоцтвами, якщо вони не містять незастережених виправлень, дописок чи явних ознак підробки (пункти 2.7, 3.9, 4.7 Правил внесення змін, п.6 глави 4 розділу ІІІ Правил державної реєстрації).Зазнали певних змін окремі питання, пов’язані з державною реєстрацією розірванняшлюбу.Зокрема, при одержанні заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, у випадку, якщо актовий запис про шлюб зберігається на тимчасово окупованій території України, перевірка відділом державної реєстрації актів цивільного стану наявності в актовому записі про шлюб відомостей про розірвання шлюбу здійснюється лише за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян без надіслання відповідного запиту за місцем зберігання актового запису про шлюб.При необхідності доповнення актового запису про розірвання шлюбу, який був складений за заявою одного з подружжя, у разі зберігання цього актового запису на тимчасово окупованій території України, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву про розірвання шлюбу на підставі рішення суду (пункти 7,11 глави 3 розділу ІІІ Правил державної реєстрації).Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду проставляється в паспортах громадян України, шлюб між якими розірвано, у разі їх звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та пред’явлення рішення суду.При зверненні осіб для проставлення вказаної відмітки відділ державної реєстрації актів цивільного стану одночасно перевіряє у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявність в актовому записі про шлюб відомостей про розірвання шлюбу. У разі відсутності актового запису про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян особам роз’яснюється, що відмітку про розірвання шлюбу в паспорті громадянина України буде проставлено після одержання відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем зберігання актового запису про шлюб. Зазначена перевірка не здійснюється у випадку зберігання цього запису на тимчасово окупованій території України (пункт 25 глави 3 розділу ІІІ Правил державної реєстрації).З метою належної реалізації прав та інтересів осіб, які вимушені залишити місця проживання внаслідок обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території України, відділами державної реєстрації актів цивільного стану застосовуються відповідні положення Правил державної реєстрації, при розгляді заяв вказаних осіб щодо державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, за принципом аналогії закону, про що зазначено в офіційному листі Державної реєстраційної служби України, надісланому реєстраційним службам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Про порядок ведення словників Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних реєстрів, держателем яких є Міністкрство юстиції України» від 14.07.1999 №1272 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України №424 від 15.06.2015), а також наказу Мінвстерства юстиції України «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України» від 25.06.2015 №1059/5 (набрав чинності 03.07.2015), адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, зокрема, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи». Як адміністратор Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державне підприємство «Національні інформаційні системи» здійснює ведення словників даного реєстру.

В зв’язку з набранням чинності 01.01.2013року Закону України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку ведення словників Державного реєстру прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2012 №1014/5 (далі – Порядок), повідомляємо, що відповідно до пп.1.14 та 1.15 словник іменованих об’єктів містить інформацію про іменовані об’єкти, які є ідентифікаторами місцезнаходження об’єктів нерухомого майна на певній території: найменування юридичних осіб/об’єднань громадян, у разі якщо юридичні особи не були утворені (гаражних кооперативів, садових товариств тощо) автомобільних доріг, урочищ, полонин, лісництв, масивів, залізниць (перегонів, роз’їздів , пікетів, дільниць, їх кілометрів), комплексів будівель та споруд, заповідників, парків, тощо. Словник вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів (далі – словник вулиць) містить назви вулиць, провулків, площ, бульварів, проспектів, проїздів тощо кожного населеного пункту України (далі – вулиці) та назви вулиць іменованих об’єктів.

При цьому, відповідно до п.2.3 Порядку, інформація до словників іменованих об’єктів та словників вулиць  вноситься на підставі повідомлення органу місцевого самоврядування, оформленого відповідно до законодавства, на території адміністративно – територіальної одиниці якого розташовані відповідні вулиці або іменовані об’єкти, до якого додається копія відповідного рішення щодо найменування (перейменування) вулиці або найменування (перейменування), уточнення зміни, ліквідації тощо іменованого об’єкта.

Зазначені повідомлення повинні бути належним чином оформлені та

1.у разівнесення інформації до словника вулиць, мають містити:

- назву вулиці;

- місце розташування вулиці (для вулиці в населеному пункті: область, район, населений пункт, для вулиці у складі іменованого об’єкта: область, район, населений пункт/сільська рада/селищна рада та назва іменованого об’єкта);

2.у разі внесення змін до інформації, що міститься у словнику вулиць, мають містити:

- назву вулиці (до та після змін);

- місце розташування вулиці (до та після змін);

- характер змін (зміна або уточнення назви вулиці, її місця розташування тощо);

- причини внесення змін (перейменування, ліквідація, утворення внаслідок розділення, об’єднання тощо);

3.у разі внесення інформації до словника іменованих об’єктів про такі іменовані об’єкти як садове/садівницьке/садівниче товариство,гаражний/гаражно - будівельний кооператив, урочище/полонина, масив, заповідник, парк, мають містити:

- назва іменованого об’єкта;

- місце розташування іменованого об’єкта  (область, район, населений пункт/сільська/селищна рада);

- наявність/відсутність власних вулиць;

- належність до певного масиву/ об’єднання;

4. у разі внесення змін до інформації, що міститься у словнику іменованих об’єктів, мають містити:

- назва іменованого об’єкта (до та після змін);

- місце розташування іменованого об’єкта (до та після змін);

- характер змін (зміна або уточнення назви іменованого об’єкта, його місця розташування тощо);

- причини змін (перейменування, ліквідація, утворення  внаслідок розділення, об’єднання тощо).

Виходячи з вищевикладеного , просимо ознайомитись із Порядком ( це можливо зробити, зокрема, відвідавши веб-сторінкуДержінформ’юстуhttp:www.informjust.ua/section/registers_ 24).

В подальшому,  просимо скеровувати кореспонденцію на адресу: 21008, м.Вінниця, вул.. Пирогова, буд.154А,  Державне підприємство «Національні інформаційні системи» Вінницька філія.

20 листопада 2015 року 

 

Переваги онлайн сервісів.

Сайт Міністерства юстиції www.new.minjust.gov.ua надає можливість юридичним особам та фізичним особам-підприємцям отримати електроні сервіси он-лайн.

Сьогодні можливо отримати розширену інформацію (довідку, витяг, виписку) про підприємство, та зареєструвати бізнес. Найближчим часом через систему можна буде такожотримати он-лайн-доступ до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також Системи електронної звітності арбітражних керуючих.

Які ж переваги отримають користувачі при звернені до електронних сервісів?

1.Економія часу.

Он-лайн сервіси функціонують 24 години на добу, 7 днів на тиждень, що є дуже зручним, оскільки не прив’язує користувача к визначеному часу для отримання послуги, на відміну від реєстраційних офісів, які переважно працюють лише в будні дні та у визначені години. Якщо під час формування паперового документа, реєстратору доводиться витрачати від 20 до 40 хвилин, то підготовка електронної виписки, довідки чи витягу відбувається автоматично в режимі он-лайн. Середній час підготовки документу – 15-30 секунд. Документи із реєстрів можна просто роздрукувати на принтері, додаткові печатки чи інші види підтвердження їх достовірності не потрібні. Електронні виписки, витяги та довідки маютьтаку саму юридичну силу як і паперові. Звернутися до он-лайн сервісу можливо з будь-якої точки світу.

2. Економія грошей.

Існує безкоштовний пошук, який дає змогу отримати повну інформацію про юридичну особу або фізичну особу-підприємця, за винятком місця проживання фізичних осіб (засновників, фізичних осіб-підприємців). Однак на відміну від витягу - безкоштовний пошук можна робити лише за чотирма критеріями: за назвоюабо кодом ЄДРПОУ юридичної особи та за ПІБ або податковим номером фізичної особи-підприємця, а результат пошуку не зберігається у системі. Вартість повного витягу із переліком засновників, керівників, видами діяльності компанії – 45,68 грн. (у паперовомувигляді 60,9 грн.), вартість витягу з реєстру нерухомості – 18,27 грн. (24,36 грн.). Оплатити отримані документи можна карткою Visa/MasterCard Реєстрація бізнесу безкоштовна.

3.Відсутність необхідності надавати будь-які документи для ідентифікації особи при отриманні он-лайн сервісу.

Виписки, довідки та витяги надаються анонімно. Єдиними ідентифікаторами можуть бути банківська картка та IP-адреса. Інформація про історію пошуків компаніям, щодо яких ведеться пошук, не надається. Під час реєстрації бізнесу потрібен електронний цифровий підпис.

4. Захист від підробки.

Достовірність виписки, довідки чи витягу перевіряється шляхом введення в системі унікального номеру документа. У разі справжності цей номер надає можливість завантажити весь оплачений раніше документ без обмежень, а перевірка достовірності даних займає кілька секунд. Однак слід пам’ятати, що унікальний код підтверджує достовірність даних виключно на момент оплати документу.

5.Необмежена кількість копій.

Один раз сплативши за формування електронного документу, запитувач отримує його номер, за яким він або інша особа (в тому числідержавні та банківські установи) може безкоштовно завантажити сформований витяг, виписку або довідку з будь-якої точки світу у режимі он-лайн через Інтернет. При цьому якщодвоє людей незалежно один від одного замовили виписки одного й того ж документа, результати записів матимуть відмінні номери. Адже час фактичного формування документа буде різнитися. Такий документ зберігатиметься у базі даних реєстру протягом 1 року.

«ОНЛАЙН-ДОВІДКА»

«ОНЛАЙН-ДОВІДКА» - електронна довідка з ЄДР. Її відмінність – довідка міститиме інформацію лише про наявність або відсутність в ЄДР суб'єкта господарювання.  Такий самий механізм онлайн сервісів запроваджено у сфері державної реєстрації майнових прав. 

12 листопада 2015 року

 

Декомунізація

У зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої  символіки» у багатьох громадян та представників органів місцевого самоврядування виникають питання про те, чи будуть відбуватися внесення змін до право встановлювальних документів на нерухоме майно для фізичних та юридичних осіб

Єдиним правовстановлювальним документом, який видає державний реєстратор речових прав на нерухоме майно міського, районного, міськ районного управління юстиції є свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається у випадках зазначених у ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Серед випадків, з якими закон пов’язує видачу свідоцтва про право власності на нерухоме майно, зміна назв скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних тощо (далі - вулиць) відсутня.

Законодавство України також не містить підстав для внесення змін до наявних документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно.

Разом з тим, чинне законодавство України не містить обов’язку власника об’єкту нерухомого майна вносити будь-які зміни у разі зміни назв вулиць.

За таких умов, до наявних право встановлювальних документів на нерухоме майно у зв’язку зі зміною назв вулиць зміни не можуть бути внесені.

Звертаємо особливу увагу на те, що при реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» обов’язково слід дотримуватись Порядку ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2012 року № 1014/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 09.07.2012 року за № 1151/21463.

Ведення словників Державного реєстру прав здійснюється адміністратором Державного реєстру прав, яким є державне підприємство «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України. Документи можна подавати у Вінницьку філію державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, що розташована за адресою : 21050, м. Вінниця, вул. Пирогова, 154а. Відповідно до п.2.3. Порядку інформація до словника іменованих об’єктів та словника вулиць вноситься на підставі повідомлення органу місцевого самоврядування, оформленого відповідно до законодавства, на території адміністративно-територіальної одиниці якого розташовані відповідні вулиці або іменовані об’єкти, до якого додається копія відповідного рішення щодо найменування (перейменування) вулиці або найменування (перейменування), уточнення, зміни, ліквідації тощо іменованого об’єкта.

При цьому контроль за повноту інформації, що вноситься до словника іменованих об’єктів та словника вулиць, здійснюють посадові особи органів місцевого самоврядування, які надали відповідну інформацію.

У внесенні відомостей до словників Державного реєстру прав може бути відмовлено, якщо інформація, що міститься у повідомленні, не відповідає вимогам цього Порядку або відповідне повідомлення оформлено без дотримання вимог ведення діловодства. (п.2.5.Порядку).

Згідно з п.4.7. Порядку при внесенні до словника вулиць відомостей про перейменування вулиць забезпечується зв’язок між старою та новою назвами вулиці.

Тобто, зміна назв вулиць не впливає на чинність право встановлювальних документів.

За бажанням заявника можуть бути внесені зміни до Державного реєстру прав.

Регулюванню цього питання присвячено Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 року № 3502/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 12.12.2011 року за № 1429/20167.

Для внесення змін до записів Державного реєстру прав у зв’язку зі зміною назви вулиць, заявник подає оригінали та копії документа, що є підставою для зміни відомостей, копії документів, що посвідчують особу заявника, та документ про внесення плати за внесення змін до запису Державного реєстру прав.

При цьому заявник пред’являє документи, що посвідчують його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

Документом, що є підставою для зміни відомостей у даному конкретному випадку може вважатися рішення чи витяг з рішення органу, який прийняв рішення про зміну назви вулиць.

За бажанням заявника після внесення змін до записів Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках. За таких умов заявник додатково подає документ, який підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав.

До кінця 2015 року плата за внесення змін до запису Державного реєстру прав становитиме 48,72 грн., а плата за надання витягу з Державного реєстру прав становитиме 120,00 грн.

 

При цьому наголошуємо на тому, що заявники матимуть можливість вносити зміни до записів Державного реєстру прав лише після внесення змін державним підприємством «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України до словників Державного реєстру прав назв вулиць. За таких умов правовстановлювальний документ буде містити стару назву вулиці, а витяг з Державного реєстру прав буде містити нову її назву. Зазначене в повній мірі відповідає чинному законодавству України. У разі необхідності здійснення відчуження нерухомого майна (продаж, успадкування,  дарування тощо) нотаріус на підставі правовстановлювального документа зі старою назвою вулиці та рішення чи витягу з рішення органу, який прийняв рішення про зміну назви вулиці видає новому власнику правовстановлювальний документ з новою назвою вулиці.

12 листопада 2015 року

 

Реєстрація нерухомості: здійснити реєстрацію нерухомого майна можна швидше, але дорожче.

З 15 вересня 2015 року можна зареєструвати речові права не нерухоме майно за три дні, за один день, за 2 години або ж за 30 хвилин з моменту прийняття заяви. Але, така реєстрація коштуватиме значно дорожче звичайної. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 669 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 190”, яка встановлює скорочені строки надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і регулює розмір їх оплати.

Зокрема, зазначається, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно може відбуватися за три робочі дні з моменту прийняття заяви. Оплачується така послуга у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Також встановлюється, що реєстрація прав за заявою, строк розгляду якої відповідно до закону становить 14 робочих днів буде відбуватись у межах п’яти робочих днів з моменту прийняття заяви. За це також передбачено подвійний розмір адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Реєстрація прав на нерухоме майно протягом одного робочого дня з моменту прийняття заяви про реєстрацію оплачуватиметься у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. А реєстрація за дві години – у десятикратному розмірі.

Також документом передбачається, що державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно може відбуватись протягом 2 годин та оплачуватись у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно.

 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі можливе за дві години та за 30 хвилин. Вартість отримання такої інформації – у подвійному розмірі плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та у потрійному розмірі відповідно.

12 листопада 2015 року

 
Поняття та порядок надання  безоплатної вторинної правової допомоги
1. Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 
 2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: 
 1) захист від обвинувачення; 
 2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
 3) складення документів процесуального характеру. 
 
Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу
 1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб: 
 1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, - на всі види правових послуг;
2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;
5) підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства;
6) особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту. Така допомога надається протягом 72 годин з моменту затримання.  
 7) особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України  участь захисника є обов'язковою;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців"; 
 9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань; 
 10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 
 11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку; 
 12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України. 
 2. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу. 
 
Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги
 1. Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є: 
 1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
 2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом; 
 3) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору. 
 
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
 1. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги утворюються Міністерством юстиції України при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 
 2. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням. 
 3. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги фінансуються з Державного бюджету України, інших не заборонених законодавством джерел. 
протягом десяти днів з дня надходження звернення прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 2. Якщо особа подала звернення про надання одного з видів правових послуг до територіального органу юстиції, цей орган зобов'язаний протягом трьох днів з дня подання звернення надіслати його до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, діяльність якого поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний у семиденний строк з дня отримання звернення особи прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 3. Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги і письмово повідомляє про це особу або її законного представника, а також суд, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи. 
 4. Якщо особа не має підстав для отримання безоплатної вторинної правової допомоги, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймає рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги і надсилає копію цього рішення особі, яка звернулася про надання такої допомоги, з одночасним роз'ясненням порядку оскарження рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги. 
 5. У разі звернення осіб, про надання безоплатної вторинної правової допомоги або надходження інформації про затриманих осіб у випадках, установлених законом, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги з моменту затримання особи. 
 6. У разі отримання від особи, яка провадить дізнання, слідчого чи суду запиту про призначення захисника Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний призначити захисника протягом 24 годин з моменту надходження запиту. 
 
 
Надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом
1. Після прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначає адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом. 
 2. Під час призначення адвоката враховуються його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь. 
 3. Повноваження адвоката як захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді, для участі у розгляді справи про адміністративне правопорушення та представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами підтверджуються дорученням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 
Надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі договору
 1. У разі неможливості надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору про її надання. 
 2. У договорі про надання безоплатної вторинної правової допомоги зазначаються обсяг правової допомоги, строк, протягом якого така допомога надаватиметься, та розмір плати. 
 3. Повноваження адвоката, з яким укладено договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються в порядку, встановленому частиною третьою статті 21 цього Закону. 
 4. Адвокат, з яким укладено договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги, зобов'язаний надати таку допомогу якісно в обсязі та у строки, визначені договором. 
 
Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
 
-         Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги          м. Вінниця, вул. Порика, 29           
 
-         Гайсинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги          м. Гайсин,
2-й провулок Кропоткіна, 2
       
-         Козятинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги          м. Козятин, провул. Кондрацького, 1 а
   
-         Томашпільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги          м. Томашпіль, вул. Леніна, 16

 

Інформаційне повідомлення для юридичних осіб України стосовно законодавчих нововведень щодо подання даних про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

        Законодавство України передбачає, що всі юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, зобов’язані до 25 травня 2015 року подати державному реєстратору інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи (далі – Бенефіціари). Така вимога не стосується представництв. 

        Бенефіціар - фізична особа, яка (а) самостійно чи через своїх представників (номінальних власників, агентів) має можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, або (б) яка напряму чи опосередковано (через номінальних власників, агентів) володіє часткою (акціями) в юридичній особі у розмірі 25 і більше відсотків

        Неподання державному реєстратору такої інформації є адміністративним правопорушенням, передбаченим статтею 16611Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X(редакція від 01.09.2015), за яке встановлена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 5100 до 8500 гривень. Штраф стягується з керівника юридичної особи.

         21 травня 2015 рокуВерховною Радою України прийнято Закон України № 475-VIII   «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» (далі – Закон), яким, серед іншого, було продовжено на чотири місяці (тобто до 25 вересня 2015 року) строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом України                від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII«Про внесення змін до деякихзаконодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодо одержувачів юридичних осіб та публічних діячів», відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіцірного (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

        З метою спрощення процедури реалізації норм вищезазначеного Закону Міністерством юстиції України прийнято ряд наказів, а саме:

         Наказ Міністерства юстиції України від 17 червня 2015 року № 992/5 «Про внесення змін до наказів Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 червня 2015 року за № 725/27170, яким: викладено в новій редакції форми реєстраційних карток 1,2, 4, 8, 16.

        Варто зазначити, що відповідно до частини другої статті 8 Закону України             «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, які подаються державному реєстратору (в тому числі реєстраційна картка) можуть надсилатися державному реєстратору поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

        Інформація про Бенефіціарів подається у вигляді заповненої реєстраційної картки     Форми 4 (зразок картки можназнайти за посиланням:(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-15).

Меседж-бокси

У рамках реформ забезпечено відкритий доступ до Єдиного державногореєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

          8 квітнязапущено систему надання електронних онлайн сервісів. Зареєструвати бізнес та отримати необхідну довідку, витяг або виписку можна на оновленому сайті Мін′юсту в режимі онлайн.

            З початку роботи через систему надання онлайн сервісів на оновленому сайті Мін’юсту було видано понад 12 тис. електронних довідок. Кількість запитів у окремі дні сягала 600.

            Для полегшення ведення бізнесу в аграрних регіонах з 1 квітня право проводити реєстрацію договорів оренди земельних ділянок сільгосппризначення було надане нотаріусам, які активно підключились до цього процесу.

             Крім того, Мін’юст розробив 2 законодавчі акти, які вдосконалюють процедури примусового виконання рішень та запроваджують змішану систему. Їх підтримав Уряд та Рада з питань судової реформи при Президентові.

            Мін’юст підготував2 проекти законів для спрощення процедур реєстрації бізнесу та майна:

-      «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

-      «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних  осіб - підприємців».

         Запропоновані в цих документах новели забезпечать децентралізацію повноважень та запровадятьвільний вибір суб'єкта реєстрації. Право проводити такі дії буде надано:

-      органам місцевого самоврядування та держадміністраціям;

-      нотаріусам(незалежно від посвідчення нотаріальної дії);

-      акредитованим Мін’юстом банківським установам;

-      держвиконавцям (накладення та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно).

          Законопроекти покращать якість надання адміністративних послуг шляхом:

-      створення конкурентного середовища між суб'єктами, які наділені повноваженнями з проведення державної реєстрації;

-      запровадження принципу екстериторіальності в межах області для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та в межах України для державної реєстрації бізнесу та громадських формувань;

-      запровадження можливості подання електронних документів для державної реєстрації;

-      заповнення заяви безпосередньо державним реєстратором.

            Буде забезпеченоудосконалення сервісів, які надаються громадянам:

-      уводяться механізми, які скоротять кількість відмов у держреєстрації майна та обтяжень;

-      уніфікуються процедури реєстрації юросіб, громадських формувань та фізосіб-підприємців;

-      скорочено перелік документів для реєстрації бізнесу;

-      буде розкрито інформацію про права на нерухоме майно як за об'єктом, так за суб'єктом;

-      створюються нові можливості надання інформації про нерухоме майно для органів держвлади та інших юросіб залежно від потреб (офіційна статистична інформація, вибірка за певними об'єктами нерухомого майна тощо);

-      скасовується щорічне підтвердження та щорічна подача фінзвітності;

-      забезпечено перехід на електронну форму документів;

-      створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєструюридичних осіб та фізичних осібпідприємців, Єдиного ліцензійного реєстру, Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстругромадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

          Буде створенонадійну систему державного контролю у сфері державної реєстрації:

-      нормативно-методичне регулювання порядку державної реєстрації Мін'юстом;

-      дворівневе адміністративне оскарження рішень державних реєстраторів;

-      дієві механізми реагування у разі виявлення порушень.

           Плата за державну реєстрацію.

У сфері державноїреєстрації речових прав на нерухоме майно:

-      плата за проведення державної реєстрації залежить від об'єкта, його розміру, а також від того, заявником є фізична чи юридична особа;

-      плата на надання інформації про зареєстровані речові права визначається Кабінетом Міністрів України.

У сферідержавноїреєстрації юридичних осіб, громадських формувань та фізичних осіб – підприємців:

-      у разі подання документів у електронній формі адміністративний збір та плата за надання відомостей зменшуються на 25 відсотків.

Для прикладу, вартість повного витягу з реєстру підприємців становить 45,68 грн.безпосередньо за послугу та 3 гривні – комісія Ощадбанку. Загальна вартість – 48,68 грн., тобто 75% від вартості паперового аналогу.

Повний витяг з реєстру нерухомості коштує 21 грн.

              Скорочена інформація проюридичну особу, а також послуга з реєстрації бізнесу надаються безкоштовно. Так само безкоштовно громадяни можуть отримати додаткові копії уже сформованих документів.

             Законопроекти забезпечатьналежне фінансове забезпечення діяльності у сферідержавної реєстрації завдяки процедурірозподілу адміністративного збору:

-      адміністративний збір за державну реєстрацію державними реєстраторами виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг, а у разі проведення державної реєстрації державними реєстраторами держадміністрацій, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України за місцем надання послуг;

-      у разі проведення державної реєстрації банком або приватним нотаріусом на фінансове забезпечення цієї діяльності спрямується 60% адміністративного збору, який залишатиметься у відповідного суб'єкта;

-      фінансове забезпечення інших реєстраторів здійснюється за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства.

         25 травня 2015 року закінчився встановлений Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 № 1701-VII(редакціявід 06.02.2015)шести місячний термін для подачі юридичними особами державному реєстратору даних про своїх кінцевих бенефіціарів.     

           Верховна Рада продовжила на чотири місяці юридичним особам термін подачі держреєстратору інформації про кінцевих бенефіціарів.

          За прийняття відповідного законопроекту №2896 за основу і в цілому 21 травня 2015 року проголосували 267 депутатів.Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 475-VIII від 21 травня 2015 року«Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».

          Закон передбачає продовження на чотири місяці строків подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року, що забезпечить можливість виконання вимог Закону всіма зареєстрованими юридичними особами.

Закон передбачає:

-        продовження на чотири місяці строків подання відомостейпро кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичними особами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року.

-        звільнення від обов’язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, юридичних осіб, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами).

Прийняттяцього закону забезпечить:

-        спрощення державної реєстрації юридичних осіб;

-        зниження корупційних ризиків;

-        забезпечення ефективного використання робочого часу державних реєстраторів та суб’єктів господарювання;

-        зменшення невдоволення серед суб’єктів господарювання – юридичних осіб та напруги у підприємницькому середовищі;

-        недопущення накладання значних штрафів на добросовісних суб’єктів господарювання.

Сьогодні, 24 листопада 2017 року о 16.00 год. в м.Шаргород, біля пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відбувся мітинг-реквієм за безневинно убієнними жертвами Геноциду українського народу. В даному заході взяли участь: перший заступник голови райдержадміністрації Ю.Щур, заступник керівника виконавчого апарату районної ради, керуючий справами В.Загороднюк, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, районних сл ....

Шановні шаргородці! Завтра, 25 листопада, жителі всієї України у жалобі схилять голову в знак пам'яті за жертвами Голодомору 1932-1933 років, який назавжди увійшов в нашу історію, як велика трагедія, наслідки якої затьмарили своєю жахливістю навіть воєнні лихоліття, коли, за інформацією дослідників, щодня помирало близько 25 тисяч осіб, тобто 1000 осіб щогодини, або ж 17 осіб щохвилини… Переконані, що ці сумні спогади про трагічні сторінки української історії щемливо торк ....

Президент Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. «Надзвичайно вдячний Президенту Туску за абсолютно чітку, тверду і послідовну позицію підтримки України в європейських прагненнях, підтримки і санкцій проти РФ як наслідок агресії Російської Федерації проти України», - наголосив Глава держави представникам ЗМІ. Президент зауважив, що під час зустрічі було опрацювано всі напрямки співробітництва між Європейським Союзо ....

З 2018 розпочнеться впровадження реформи охорони здоров`я. З 1 січня до 1 липня українці мають обрати собі сімейних лікарів та укласти з ними угоду. Як зазначив голова ОДА Валерій Коровій, згідно з медичною реформою, буде впроваджений новий принцип - «гроші ходять за людиною». Українці матимуть право обирати собі сімейного лікаря, не зважаючи на місце проживання. Це, переконаний очільник області, створить конкуренцію серед лікарів, оскільки, зарплата медика залежатиме від кілько ....

Держава гарантує: • Стабільне грошове забезпечення від 7 000 гривень (а з 1 січня 2018 року збільшення посадового окладу у 4,5 рази). • В зоні АТО додатково виплачується грошова винагорода: - на першій лінії оборони до 10 000 гривень, - на другій лінії оборони до 4 500 гривень. • Збільшення посадових окладів у 2 рази (для посад, які визначають боєздатність). • Звільнення від сплати обов’язкових для інших громадян податків • Вихідна допомога при при ....

Стихійна торгівля продуктами харчування – загроза епідемічного добробуту населення. У жодній європейській країні не побачимо вуличних продавців на тротуарах чи вінших необлаштованих для цього місцях. Проте на вулицях та площах нашого міста Шаргорода,у населених пунктах нашого району, в невстановлених місцях розгорнулася ціла мережа несанкціонованого збуту м’ясних і молочних продуктів, риби, городини тощо. Попри те, що придбані з рук продукти харчування не ві ....

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458