Партнерство Відкритий Уряд

ШАРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 грудня 2015 року          м.Шаргород                      № 341

 

Про затвердження плану дій з впровадження в Шаргородському районі Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016 році

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р «Про затвердження плану дій  із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках, розпорядження голови облдержадміністрації від 13 листопада 2015 року №704 «Про  затвердження плану дій з впровадження в області  Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016 році»  та з метою посилення взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання державних рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг та впровадження технологій електронного урядування:

 

1. Затвердити план дій з впровадження в Шаргородському районі Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі - План дій), що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської,  сільських рад забезпечити виконання Плану дій.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Роздобу В.П.

 

Заступник голови

районної державної  адміністрації                М.Гавліцький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 28 грудня 2015 року № 341

ПЛАН

дій з впровадження в Шаргородському районі  Ініціативи

«Партнерство «Відкритий Уряд»

1. Забезпечити:

1.1. Участь інститутів громадянського суспільства у процесах формування і реалізації державної, регіональної політики, створити умови для активізації участі громадян у процесі підготовки  та прийняття рішень органами виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Залучити представників інститутів громадянського суспільства у суспільно-значимих заходах державного та регіонально рівня.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, Громадська рада при райдержадміністрації

Протягом 2016 року

 

1.2. Співпрацю структурних підрозділів райдержадміністрації з Громадською радою при Шаргородській райдержадміністрації  відповідно до компетенції, надавати інститутам громадянського суспільства Шаргородщини необхідну методичну допомогу в їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади. 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, Громадська рада при райдержадміністрації

Протягом 2016 року

 

1.3. Функціонування системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  загальний відділ апарату райдержадміністрації                                                       

Протягом 2016 року

 

1.4. Здійснення перевірок дотримання чинного законодавства щодо забезпечення доступу до публічної інформації в структурних підрозділах райдержадміністрації.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації                                                      

Протягом 2016 року

 

1.5. Вільний доступ громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (у тому числі в електронному вигляді), зокрема вжиття заходів до організації перегляду практик застосування грифу «ДСК» щодо містобудівної документації, у тому числі генеральних планів міст, оприлюднення генеральних планів міст у спосіб, передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відділи  райдержадміністрації: містобудування та архітектури, агропромислового розвитку, відділ Держгеокадастру у Шаргородському районі, Шаргородське районне комунальне лісогосподарське дочірнє підприємство ВОКСЛП «Віноблагроліс» Шаргородський «Райагроліс»

Протягом 2016 року

 

1.6. Сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства моніторингу роботи центру надання адміністративних послуг та врахування його результатів.

Громадська рада при райдержадміністрації

Протягом 2016 року

 

1.7. Введення та постійне оновлення розділів «Адміністративні послуги» на сайтах виконавчої влади та місцевого самоврядування та реєстрів адміністративних послуг. 

Відділ  економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації          

Протягом 2016 року                          

            

          2.Сприяти проведенню інститутами громадянського суспільства громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів з подальшим врахуванням їх рекомендацій у роботі.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Протягом 2016 року

 

         3. Інформацію про участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції розміщувати на офіційних веб-сайтах відповідно до вимог частини третьої статті 21 Закону України «Про запобігання корупції».    

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації                                                                                                         

Протягом 2016 року

        

        4. Вести цілеспрямовану роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства,  а також окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики, забезпечення прозорості інформації згідно законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». 

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, загальний відділ, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи  райдержадміністрації

Протягом 2016 року

 

________________________

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 листопада 2015 року № 704


Про затвердження плану дій з впровадження в області 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016 році


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках», з метою посилення взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання державних рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг, впровадження технологій електронного урядування:

1. Затвердити план дій з впровадження в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі – План дій), що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення до 28 листопада 2015 року розробити та затвердити місцеві Плани дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

3. Департаментам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям і виконкомам міських рад міст обласного значення:

3.1. Забезпечити виконання Плану дій.

3.2. Поінформувати про стан виконання Плану дій Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації до 20 грудня 2016 року для подальшого інформування облдержадміністрації до 10 січня 2017 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Івасюка І.Д.


Голова обласної державної 
адміністрації                             В.КОРОВІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 13 листопада 2015 року № 704
 
П Л А Н
дій з впровадження в області 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»


1. Забезпечити:

1.1. Участь інститутів громадянського суспільства у процесах формування і реалізації державної, регіональної політики, створити умови для активізації участі громадян у процесі підготовки та прийняття рішень органами виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів. Залучити представників інститутів громадянського суспільства до суспільно-значимих заходів державного та регіонального рівня. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації,
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад
міст обласного значення.

Протягом 2016 року.


1.2. Співпрацю структурних підрозділів облдержадміністрації з Громадськими радами при органах виконавчої влади, відповідно до компетенції, надавати інститутам громадянського суспільства необхідну методичну допомогу з метою взаємодії з місцевими органами виконавчої влади.

Структурні підрозділи
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад
міст обласного значення.

Протягом 2016 року.


1.3. Проведення навчань і підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань реалізації Закону України « Про доступ до публічної інформації».

Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій Вінницької області.

Протягом 2016 року.


1.4. Проведення для працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації органів виконавчої влади семінарів-навчань, конференцій, тематичних зустрічей, «круглих столів», інших заходів з актуальних питань забезпечення доступу до публічної інформації, розбудови інформаційного простору та розвитку громадянського суспільства з залученням представників громадських об’єднань та засобів масової інформації. 

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, Центр перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій
Вінницької області.

Протягом 2016 року.


1.5. Функціонування системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації».

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення, 
відділ роботи із зверненнями громадян, 
відділ інформаційно-комп’ютерного
забезпечення апарату облдержадміністрації. 

Протягом 2016 року.


1.6. Здійснення перевірок дотримання чинного законодавства щодо забезпечення доступу до публічної інформації в структурних підрозділах обласної державної адміністрації

Відділ роботи із зверненнями громадян 
апарату облдержадміністрації.

Протягом 2016 року.


1.7. Вільний доступ громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (в тому числі в електронному вигляді), зокрема вжиття заходів до організації перегляду практик застосування грифу «ДСК» щодо містобудівної документації, у тому числі генеральних планів міст, оприлюднення генеральних планів міст у спосіб, передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».


Головне управління Держгеокадастру
у Вінницькій області. 

Протягом 2016 року.


1.8. Сприяння інститутам громадянського суспільства з моніторингу роботи центрів надання адміністративних послуг.

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення.

Протягом 2016 року.


1.9. Організацію навчання працівників структурних підрозділів, а також представників інститутів громадянського суспільства методикам використання основних інструментів електронного врядування.

Центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій Вінницької області.

Протягом 2016 року.


1.10. Введення та постійне оновлення розділів «Адміністративні послуги» на сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та реєстрів адміністративних послуг .

Департамент регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення.

Протягом 2016 року.


2. Сприяти проведенню інститутами громадянського суспільства громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів з подальшим врахуванням їх рекомендацій у роботі.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
рад міст обласного значення.

Протягом 2016 року.

3. Інформацію про участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції розміщувати на офіційних веб-сайтах відповідно до вимог частини третьої статті 21 Закону України «Про запобігання корупції».

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, відділ
інформаційно-комп’ютерного забезпечення та
сектор з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення. 

Протягом 2016 року.


4. Вести цілеспрямовану роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з Інститутами громадянського суспільства, а також окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики, забезпечення прозорості інформації згідно законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
відділи інформаційно-комп’ютерного
забезпечення; роботи із зверненнями громадян
і сектор з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення. 

Протягом 2016 року.

------------------------

 

Щодо виконання в Шаргородському районі плану заходів з інформаційного супроводження реалізації  Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні у 2015 році

Головою  райдержадміністрації  М.Поповим  видано розпорядження  від 18.05.2015р. №129 «Про затвердження плану дій з впровадження в Шаргородському районі Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році та доведено до керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та районних служб.

Розпорядження Кабінету  Міністрів України «Про затвердження плану  дій із впровадження Ініціативи «Партнерство» «Відкритий Уряд» у 2015 році» від 11.03.2015р. №201-р доведено керівництвом району  на  чергових оперативних нарадах з керівниками управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації та керівниками районних служб.

Голова райдержадміністрації та його заступники  під час проведення робочих нарад особливу увагу приділяли  меті та завданню Кабінету Міністрів України щодо невідкладного впровадження  принципів відкритого  урядування, відповідальності органів виконавчої влади перед суспільством та підзвітності і підконтрольності громадянам та чому Україна приєдналась до впровадження міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». 

Протягом 2015 року  на  виконання Розпорядження Кабінету  Міністрів України «Про затвердження плану  дій із впровадження Ініціативи «Партнерство» «Відкритий Уряд» у 2015 році» від 11.03.2015р. №201-р,  в районі проведена  відповідна робота:

-          забезпечено  доступ до публічної інформації, який перебуває на постійному контролі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району. 

-          розроблено та створено умови для подання письмових запитів громадянами району та своєчасного інформування контролюючі органи облдержадміністрації.

-         приділяється значна увага оприлюдненню  інформації через районні засоби масової інформації: районна газета «Шаргородщина» та РТРК «Шаргород» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці «Громадянське суспільство»,  проектів, рішень, що підлягають обговоренню діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Значна увага керівництва району направлена на організаційне співробітництво з Громадською радою при райдержадміністрації та районним волонтерським центром.

Представники політичних партій та громадських організацій приймають участь в обговоренні піднятих питань на нарадах з головами та секретарями міської, сільських рад та колегіях райдержадміністрації.

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» та відповідно до розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.12.2013 року №290 «Про створення Центру надання адміністративних послуг Шаргородської районної державної адміністрації» в районі діє  Центр надання адміністративних послуг при Шаргородській райдержадміністрації (ЦНАП), який знаходиться  в приміщенні районної державної адміністрації з метою спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання громадянам району.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №102 від 19 лютого 2015 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 лютого 2015 року № 102


Про затвердження плану дій з впровадження в області 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках», з метою посилення взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання державних рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг, впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії: 

1. Затвердити план дій з впровадження в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі – План дій), що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення до 28 лютого 2015 року розробити та затвердити місцеві Плани дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

3. Департаментам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям і виконкомам міських рад міст обласного значення:

3.1. Забезпечити виконання Плану дій.

3.2. Про стан виконання Плану дій поінформувати Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 20 грудня 2015 року для подальшого інформування облдержадміністрації до 10 січня 2016 року.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 21 червня 2013 року № 277 «Про реалізацію заходів з впровадження в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Івасюка І.Д. 


Голова обласної державної 
адміністрації
А. ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 19 лютого 2015 року № 102
ПЛАН
дій з впровадження в області 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

1. Забезпечити:

1.1 Участь інститутів громадянського суспільства у процесах формування і реалізації державної, регіональної політики, створити умови для активізації участі громадян у процесі підготовки та прийняття рішень органами виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів. Залучити представників інститутів громадянського суспільства у суспільно-значимих заходах державного та регіонально рівня. 

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою)

Протягом 2015 року

1.2 Співпрацю структурних підрозділів облдержадміністрації з Громадськими радами при органах виконавчої влади, відповідно до компетенції, надавати інститутам громадянського суспільства Вінниччини необхідну методичну допомогу в їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади.
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою)

Протягом 2015 року

1.3 Виконання заходів, передбачених Обласною програмою сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки.
Відповідальні виконавці програми

Протягом 2015 року

1.4. Проведення навчань і підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів державної 
влади, органів місцевого
самоврядування, державних 
підприємств, установ і
організацій Вінницької області 
(за згодою) 

Протягом 2015 року


1.5. Проведення семінарів-навчань, тематичних зустрічей, «круглих столів», інших заходів з актуальних питань забезпечення доступу до публічної інформації спільно з представниками громадських організацій для працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації органів виконавчої влади. 
Центр перепідготовки та 
підвищення кваліфікації
працівників органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і 
організацій Вінницької області 
(за згодою) 

Протягом 2015 року

1.6. Функціонування системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою),
відділ роботи із зверненнями 
громадян, відділ інформаційно-
комп’ютерного забезпечення 
апарату облдержадміністрації

Протягом 2015 року

1.7. Здійснення перевірок дотримання чинного законодавства щодо забезпечення доступу до публічної інформації в структурних підрозділах облдержадміністрації.
Відділ роботи із зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації 

Протягом 2015року

 
1.8. Вільний доступ громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (у тому числі в електронному вигляді), зокрема вжиття заходів до організації перегляду практик застосування грифу «ДСК» щодо містобудівної документації, у тому числі генеральних планів міст, оприлюднення генеральних планів міст у спосіб, передбачений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації, 
Вінницьке обласне управління 
лісового та мисливського 
господарства, 
Головне управління 
Держземагенства у Вінницькій
області 

Протягом 2015 року


1.9. Сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства моніторингу роботи центрів надання адміністративних послуг та врахування його результатів.
Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою) 

Протягом 2015 року

1.10. Організацію навчання працівників структурних підрозділів, а також представників інститутів громадянського суспільства методикам використання основних інструментів електронного врядування та електронної демократії. 
Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Вінницької області (за згодою)

Протягом 2015 року


1.11. Введення та постійне оновлення розділів «Адміністративні послуги» на сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та реєстрів адміністративних послуг. 
Департамент регіонального
економічного розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою) 

Протягом 2015 року
 
2. Сприяти проведенню інститутами громадянського суспільства громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів з подальшим врахуванням їх рекомендацій у роботі.
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою) 

Протягом 2015 року3. Підготувати та провести навчання, тренінги, семінари, конференції та засідання «круглих столів» з актуальних питань розвитку громадянського суспільства та розбудови інформаційного простору, впровадження сучасних комунікативних технологій для державних службовців, представників громадських об’єднань та засобів масової інформації.
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, 
Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Вінницької області (за згодою) 

Протягом 2015 року


4. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на офіційних веб-сайтах відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації, 
сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату,
відділ інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення апарату
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад міст
обласного значення (за згодою) 

Термін – протягом2015 року


5. Організувати та налагодити роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, громадянами з питань реалізації антикорупційної політики, для забезпечення відкритості та прозорості інформації відповідно до законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». 
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації, 
сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи 
облдержадміністрації,
відділ роботи із зверненнями 
громадян апарату 
облдержадміністрації 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст 
обласного значення (за згодою) 

Протягом 2015 року
_______________________
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 201-р


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 11 березня 2015 р. № 201-р

 

Про затвердження плану заходів з інформаційного супроводження реалізації 
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд" в Україні у 2015 році

 

1. Затвердити план заходів з інформаційного супроводження реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” в Україні у 2015 році, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

надсилати кожного півріччя до 5 числа наступного місяця Державному комітетові телебачення і радіомовлення інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 15 числа Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України


А. ЯЦЕНЮК
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2015 р. № 201-р


ПЛАН
заходів з інформаційного супроводження реалізації Ініціативи 
“Партнерство “Відкритий Уряд” в Україні у 2015 році1. Провеcти публічну презентацію в Україні і за кордоном плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014 —2015 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1176.

МЗС.

2015 рік.


2. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації питань, пов’язаних з Ініціативою “Партнерство “Відкритий Уряд” (далі — Ініціатива), заходів з її реалізації в Україні, запланованих Урядом та місцевими органами виконавчої влади.

 

Держкомтелерадіо, обласні та 
Київська міська держадміністрації.

I квартал 2015 року.


3. Забезпечити інформування громадськості про хід виконання плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014—2015 роках шляхом:

організації виступів у засобах масової інформації представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, залучених до реалізації Ініціативи;

проведення в Об’єднаному інформаційно-аналітичному центрі “Єдина Країна” брифінгів (презентацій) за участю представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, залучених до реалізації Ініціативи;

оприлюднення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, веб-сайті Ініціативи в Україні, урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.

 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.

Постійно.


4. Провести публічні заходи (засідання за круглим столом, громадські слухання, зустрічі з громадськістю) для обговорення проектів нормативно-правових актів, підготовку яких передбачено планом дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2014—2015 роках.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.

2015 рік.


5. Забезпечити інформування громадськості про хід реалізації Ініціативи в областях, м. Києві шляхом:

проведення брифінгів (презентацій) за участю представників місцевих органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства, залучених до реалізації Ініціативи;

оприлюднення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади, веб-сайті Ініціативи в Україні, урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада”.


Обласні та Київська міська держадміністрації.

Постійно.


6. Організувати співробітництво з інститутами громадянського суспільства, залученими до реалізації Ініціативи, міжнародними організаціями, іншими заінтересованими партнерами щодо виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів про зміст Ініціативи, її реалізацію в Україні.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.

II квартал 2015 року.


7. Поширювати за кордоном інформацію про досягнення України у сфері розбудови громадянського суспільства, партнерських стосунків органів виконавчої влади з громадськістю та її залучення до прийняття державних рішень, прозорості діяльності Уряду та протидії корупції, у тому числі із залученням потенціалу світового українства та українських громад.

МЗС.

Постійно.


8. Провести форум “Відкритий Уряд” для обговорення результатів реалізації Ініціативи у 2015 році та пріоритетів її подальшого впровадження.

Міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади за участю

інститутів громадянського суспільства

та міжнародних організацій.

IV квартал 2015 року

 

Уряд визначив заходи з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

у 2014 – 2015 роках


Кабінет Міністрів України затвердив план дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках (розпорядження від 26 листопада 2014 р. № 1176).

План дій передбачає реалізацію заходів за п’ятьма напрямами:

- сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні та реалізації державної політики;

- забезпечення доступу до публічної інформації;

- запобігання і протидія корупції;

- підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг;

- впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії.

Проект документа був розроблений робочою групою, утвореною Секретаріатом Кабінету Міністрів із залученням представників провідних інститутів громадянського суспільства (50 % складу робочої групи).

Проект плану пройшов громадське обговорення в Інтернеті та під час публічних заходів у мм. Дніпропетровську, Києві, Львові, Херсоні.

Найбільшу підтримку громадських експертів отримали заходи:

- впровадження пілотних ініціатив, пов’язаних з наданням інформації про бюджет у відкритій та доступній формі («Відкритий бюджет») – підтримали понад 95% учасників обговорення;

- розроблення проекту закону щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення та створення єдиного веб-порталу декларацій про доходи, майно і витрати державних службовців – підтримали 92% учасників обговорення;

- розроблення порядку оприлюднення відкритих урядових даних в Інтернеті та пропозицій щодо внесення змін до постанов Уряду щодо удосконалення процедури проведення консультацій з громадськістю, створення та діяльності громадських рад при органах виконавчої влади, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади – підтримали 90 % учасників обговорення.

Заходи, визначені планом дій, реалізовуватимуться у партнерстві органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства та міжнародними організаціями.

Крім того, відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів обласним, Київській міській держадміністраціям доручено затвердити плани дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в областях, м. Києві, залучивши до їх підготовки представників інститутів громадянського суспільства.

Президент Петро Порошенко привітав військовослужбовців Національної гвардії України з 3-ю річницею з дня створення. «Рівно три роки тому Національна гвардія стала одним з перших військових формувань, яке у надзвичайно критичний момент взяло на себе відповідальність за захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Рівно три роки тому, весною 2014 року, тут недалеко від цього плацу я мав високу честь бути присутнім на прийнятті присяги першими бат ....

Україна та Молдова розпочали активну реалізацію спільних проектів та програм, які склали Дорожню карту співробітництва, узгоджену в лютому цього року. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у ході зустрічі з Прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом. Зустріч пройшла рамках роботи саміту ГУАМ, який відбувся сьогодні в Києві за ініціативою Глави українського Уряду. У ході перемовин Володимир Гройсман зазначив: "Радий повідомити, що вся робота розпочал ....

Термін подачі заяв про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації за результатами діяльності у лютому 2017 року завершується 31 березня 2017 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 178 «Про питання виплати бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції» визначено спеціальний порядок виплати бюджетних дотацій за лютий 2017 року. Департамент агропромислово ....

Аналіз тенденції та процесів на ринкупраці Вінниччини протягом січня – лютого 2017 року свідчить про відсутність негативної динаміки. «На те, що ринок праці не обвалився вказує, збільшення на 160 кількості роботодавців, які звернулись протягом січня – лютого 2017 року до служби зайнятості області в порівнянні з відповідним періодом 2016 року. Загалом про вакантні місця заявили 2047 роботодавців, якіподали до центрів зайнятості для укомплектування 5228 вакансій» ....

Сьогодні в приміщенні обласної державної адміністрації голова ОДА Валерій Коровій провів робочу нараду керівників департаментів та служб регіону щодо проведення міжнародного оперного фестивалю «ОПЕРАФЕСТ ТУЛЬЧИН». Головною метою проведення даного фестивалю є привернення уваги до пам’ятки архітектури – палацу Потоцьких, адже саме вона стане базою для проведення даного заходу, який заплановано на червень 2017 року. Окрім того, проведення фестивалю дозволить місту Т ....

На цьому голова облдержадміністрації акцентував увагу під час щотижневої оперативної наради з керівниками департаментів та служб регіону. «Реформи ефективні тоді, коли дають реальні результати, і коли ми говоримо про продовження реформи в галузі охорони здоров’я, то перший крок тут – старт з 1 квітня проекту з реімбурсації. Це три категорії хворих: з бронхіальною астмою, серцево-судинними захворюванням та цукровим діабетом. Маємо все зробити для тог ....