Звіт про розгляд звернень громадян районною державною адміністрацією за 2017 рік

   Районною державною адміністрацією повною мірою забезпечується можливість реалізації громадянами району конституційного права на звернення.  

   Робота зі зверненнями громадян у райдержадміністрації проводиться у порядку визначеному Конституцію України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу зі зверненнями громадян.

   Під час роботи із зверненнями громадян забезпечується дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2009 року № 858 «Про затвердження класифікатора звернень».

   На протязі 2017 року прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації здійснювався відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації від 28.03.2012 року №150 «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації», від 12 грудня 2016 року №306 «Про затвердження графіків особистого прийому та особистого виїзного прийому громадян керівництвом райдержадміністрації» та від 11 вересня 2017 року №242 «Про затвердження графіків особистого прийому та особистого виїзного прийому громадян керівництвом райдержадміністрації».    

   Складені та затверджені щоквартальні плани роботи районної державної адміністрації, які передбачають заходи щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян, розгляд стану цієї роботи на колегіях та нарадах -семінарах з головами та секретарями місцевих рад району з питань ведення діловодства зі зверненнями громадян та роботи із запитами.

   На виконання п.5.2. Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 на протязі 2017 року питання роботи із зверненнями громадян розглядалися:

30.01.2017 року на засіданні колегії райдержадміністрації слухалось питання «Про підсумки проведеної роботи з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації за 2016 рік».

05.05.2017 року на засіданні колегії райдержадміністрації слухалось питання «Про стан роботи із зверненнями громадян у районної державної адміністрації за І квартал 2017 року».

12.07.2017 року на засіданні колегії райдержадміністрації слухалося питання «Про підсумки проведеної роботи із зверненнями громадян та постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації за 6 місяців 2017 року».

03.11.2017 року на засіданніколегії райдержадміністрації слухалось питання «Про підсумки проведеної роботи з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації за 9 місяців 2017 року».

   На виконання абз.10 ст. 1 Указу Президента України від 07.02.2008 року №109 проводиться роз’яснювальна робота з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.

   В холі районної державної адміністрації, на стенді «Звернення громадян» та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в рубриці «Звернення» розміщена інформація до відома жителів району про графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації та порядок організації та проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації із зазначенням днів та годин прийому. Також, графік прийому систематично розміщується у районних засобах масової інформації: районна газета «Шаргородщина», телерадіокомітет «Шаргород», надається виконавчим комітетам міської, сільських рад.

   Для швидшого реагування на звернення громадян в районній державній адміністрації діє телефон «гарячої» лінії, який доведено до відома громадян через засоби масової інформації та на сайті райдержадміністрації.

   На виконання п.3 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 діє постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації.

   За 2017 рік було проведено 12 засідань. Основною тематикою засідань стали питання надання матеріальної допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових проблем жителів району, сімей учасників АТО, сімей мобілізованих військовослужбовців, а також сімей вимушених переселенців зі Сходу. Протягом даного періоду за наданням матеріальної допомоги звернулось 175громадян, заявникам виплачено матеріальну допомогу в сумі 152 000гривень. Всі заяви громадян були розглянуті та їх прохання в межах фінансових можливостей задоволені.

   Взагалом на протязі 2017 року до районної державної адміністрації на розгляд надійшло  869 звернень громадян (за аналогічний період 2016 року - 1212), з них:

         - письмових звернень - 83.   

- звернень, які надійшли з обласної державної адміністрації – 558.                                   

         - звернень, які зареєстровані на особистому (виїзному) прийомі -  228.

   За видами:

- заяв – 867,

         - скарг – 2.

   Усі звернення своєчасно опрацьовані та передані безпосереднім виконавцям.

   За результатами розгляду усім громадянам надавалися обґрунтовані письмові відповіді.

   За даний період до райдержадміністрації (з урахуванням колективних звернень) звернулося 2071 громадян (за аналогічний період 2016 року - 1682).

   Протягом звітного періоду райдержадміністрацією зареєстровано 33 колективних звернень, які надійшли від мешканців району з наступних питань:

         - охорони здоров'я – 5; аграрна політика і земельні відносини – 7;

         - освіти і науки – 10; культури і туризму – 2; транспорт та зв'язок – 2;

- житлова політика – 1, комунальне господарство – 2,

- праця і заробітна плата - 1, інші – 3.

Аналіз звернень, які надійшли до райдержадміністрації

за 2017 рік порівняно з 201роком

   Протягом 2017року до районної державної адміністрації надійшло 869 звернень громадян (за даний період 2016року – 1212). З них:

                                                                                      2016 рік                            2017рік

         - поштою                                                                - 88                                   - 83

         - на особистому прийомі                                      - 238                                 - 228

         - через інші органи влади                                     - 886                                 - 558

 

                                                                                      2016 рік                             2017рік

                                                                                         - 34 скарги                        - 2 скарги

                                                                                         - 1178 заяви, з них:          - 867 заяви, з них:

                                                                                         - 27 колективних             - 33 колективних

                                                                                         -  2  повторних                 - 0  повторних

    Звернулось за даний період:                                   2016 рік                    2017 рік

         Учасників війни, бойових дій                           - 25                               - 9

         Багатодітних сімей, одиноких матерів             - 94                             - 49  

         Ветеранів праці, пенсіонерів                            -  39                              - 7    

         Інваліди                                                               - 91                              - 59

        Учасників ліквідації наслідків аварії

        на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від ЧК             - 5                                 - 2

   У зверненнях громадян, що надійшли на адресу керівництва райдержадміністрації, за звітний період заявниками було порушено 917 питання   (за 2016 рік - 1253). З них:                         

                                                                                       2016 рік                      2017 рік

         Аграрна політика і земельні відносини           –  82                             - 120

         Житлова політика                                               – 9                                - 4

         Комунальне господарства                                  – 33                             - 28

         Охорони здоров'я                                                – 39                             -  32

         Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність,

           фізична культуру і спорт                                   –  5                             - 4

         Соціального захисту                                            –  965                        - 644

         Фінансова, податкова, митна політика              - 0                               - 2

         Транспорт і зв’язок                                              - 15                            - 8

         Екології та природних ресурсів                         - 5                               - 5

         Праця і заробітна плата                                      -  7                             - 15

         Забезпечення дотримання законності

         та охорони правопорядку, реалізація

          прав і свобод громадян                                        - 9                           - 7

          Культура та культурна спадщина, туризм         -  0                           - 5

          Освіти і науки                                                       -  11                        - 20

         Діяльність органів місцевого самоврядування   – 7                          - 3

         Діяльність місцевих органів виконавчої влади  -  2                          - 1

         Діяльність ВРУ, Президента України та КМУ   - 0                          - 0

          Діяльність об’єднань громадян                          -  2                          - 0

         Озброєність, суверенітет, міждержавні

         І міжнаціональні відносини                                 - 0                          - 1

         Інші питання                                                         –   62                     - 18

   Із 558 звернень, які надійшли із центральних органів виконавчої влади   переважну більшість складають звернення з Урядової гарячої лінії, на них вчасно надані вичерпні інформації до обласної державної адміністрації та заявникам.

   Із загального числа заяв та скарг, що надійшли на адресу районної державної адміністрації:

232- вирішено позитивно на користь громадян,       

на 612- наданні ґрунтовні та кваліфіковані роз’яснення,

інші- залишилося на контролі.

   Питання роботи із зверненнями громадян, організації їх особистого прийому знаходиться під постійним контролем керівництва райдержадміністрації.

   Порушень термінів розгляду звернень за 2017 рік не було.

19 лютого, головою райдержадміністрації Кедик було проведено черговий особистий прийом громадян, під час якого зі своїми проблемами звернулось двоє мешканців району. В ході прийому жителями району піднімались питання земельних відносин та надання матеріальної допомоги для лікування дитини. Жодне звернення голова не залишила без належної уваги та детального роз’яснення. За результатами особистого прийому, головою районної державної адміністрації дано окремі доручення ....

З прадавніх часів танець прикрашає життя людини. У ньому людина виражає свої погляди, почуття, переживання. І немає такого народу, який би не пишався своїми танцями. 16 лютого 2018 року о 18.00 год. Шаргородський районний Будинок культури запросив усіх бажаючих на свято танцю, в чарівний світ добра і к ....

10-11 лютого у Львові проходив Міжнародний вокальний фестиваль-конкурс «Grand Music Vocal Battle 2018». Організатори даного фестивалю-конкурсу: ВГО “Європейська фестивальна-концертна молодіжна ліга”, Продюсерський Центр та студія звукозапису Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Ігора Нетлюха “DS SOUND”. До складу журі входили народні артисти, зірки естради, діячі мистецтва та культури. Всі учасники були розподілені за віковою к ....

На цьому голова обласної державної адміністрації наголосив 19 лютого під час щотижневої оперативної наради з директорами департаментів та служб регіону. Валерій Коровій, зокрема, підкреслив, що прийняте сесією обласної Ради рішення про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік є надзвичайно важливим для подальшої ефективної роботи в усіх сферах життєдіяльності області. «Бюджет збалансований, ефективний, і дуже багато зараз залежить від вас – керівників галузей», - н ....

29 квітня 2018 року відбудуться вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ. Відповідне рішення прийняла ЦВК. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113). Про це на своїй сторінці у FB повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в ­1 об&rsquo ....

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект №7429 про внесення зміни до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності. Про це Голова повідомив у своєму твіттері https://twitter.com/AndriyParubiy/status/9641731770 ....

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511